Follow

IB Nedir?

Uluslararası Bakalorya Programı (IB) dünyada akademik mükemmeliyetin simgesi haline gelmiş bir eğitim-öğretim programıdır.

Dünyada 143 ülkede yaklaşık 3500 okulda IB programları uygulanmakta ve IB diploması bir çok üniversite tarafından tanınmaktadır. Türkiye’de ise 3 uluslararası okul, 1 MEB ve 17 özel okul olmak üzere; toplam 21 okul bu programa dâhildir.

Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun merkezi İsviçre’nin Cenevre şehrindedir ve Hague, New York, Buenos Aires ve Singapur’da ofisleri bulunmaktadır. Eğitim-öğretim programı ve ölçme-değerlendirme ofisi ise Galler’in başkenti Cardiff’tedir.

Uluslararası Bakalorya

IB Eğitim Programları

IB eğitim programımız İngiltere veya Amerika'da akademik eğitim için size bir temel sunmak üzere tasarlanmıştır. Bunun yanında sizi uluslararası eğitim felsefesine alıştırmayı hedeflemektedir. Bağımsız düşünce, kendi iyi ifade edebilme ve disiplinli çalışma becerileri kazandırmayı amaçlar. Ayrıca öğrencilerin genel dil becerilerini geliştirme amacı taşır. IB programımızda öğrenciler dili ingilizce olan bir programla başa çıkmak için (essay yazmak ve sunum yapmak) gerekli donanıma sahip olacak şekilde eğitim görürler.

IB diploma programı 2 yıl süren ve yoğun çalışmalar gerektiren bir program olduğu için öğrencilerin bu konuda daha yoğun ve düzenli bir desteğe ihtiyaç duyduğunu görüyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin bize her zaman ulaşabileceği bir modeli benimsedik.

Eğitim kalitemizin uluslararası standartlara ulaşması için kaliteli eğitim programlarının yanı sıra öğretmenlerin kalitesinin de çok önemli olduğunu biliyoruz. Her konuda olduğu gibi IB konusunda da ülkemizde nitelikli öğretmen sayısı çok azdır. Biz Boğaziçi Akademi olarak ülkemizdeki bu eksikliği gidermeyi amaçlıyoruz. Uluslararası okul ve kurumlarda deneyim kazanmış, tamamı yüksek lisans diplomasına sahip, çoğunluğu Boğaziçi Üniversitesi mezunu öğretmen ekibimizin kalitesine güveniyor ayrıca bu tip programlara hakim uzman öğretmenlerin yetiştirilmesi ve eğitici sertifikalarına sahip olabilmesi için tüm öğretmenlerimizi daima destekliyoruz.

IB Misyonu

IB kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve barışçıl bir dünyanın yaratılmasına katkıda bulunacak, sorgulayan, bilgili ve duyarlı,yaşam boyu öğrenmeyi benimsemiş gençler yetiştirmeyi amaçlar.

ib misyonu


primary years programme
middle years programme
Diploma programme

PYP- İlk Yıllar Programı: 3-12 yaş arası öğrenciler içindir. Ulusal Eğitim sisteminde ilkokulda uygulanabilir.

MYP- Orta Yıllar Programı: 11-16 yaş grubu öğrenciler içindir.Ortaokulda uygulanır.

DP- IB Diploma Programı: 16-19 yaş grubu öğrenciler içindir. Liselerin son 2 yılında uygulanır.

IB Diploma programını seçen yüksek motivasyonlu lise öğrencileri MEB’nın vermiş olduğu lise diplomasının yanı sıra IB bitirme sınavları sonunda uluslararası geçerliliği olan IB Diploması’nı da almaya hak kazanırlar.

PYP özel ders
MYP özel ders
DP özel ders

IB ANAHTARI

IB diploması almak için tamamlanması gereken çalışmalar şunlardır:
  • 1. Bitirme Tezi (EE) Bitirme Tezi, öğrencinin seçtiği altı dersten birine ait bir konu üzerine ve okuldan bir danışman öğretmen gözetiminde hazırladığı, dipnotlar ve kaynakça hariç en az 4000 kelimeden oluşan bir kompozisyondur.
  • 2. Bilgi Kuramı (TOK) IB programına özgü bir derstir ve bilgi biçimlerinin kökeni ve geçerliğini inceler. Bilginin keşfi ve yaratılışına ilişkin kişisel bir bakış açısı geliştirmeyi öğretir. 2 yılda en az 100 saat çalışılmalıdır.
  • 3. Yaratıcılık, Etkinlik, Hizmet (CAS) IB felsefesi bireyin bir bütün olarak eğitimine önem verir. Her öğrenci CAS'a katılmak ve 150 saatini bu çalışmaya ayırmak zorundadır.

IB Ders Saatleri

IB terminolojisinde bir ders saati 60 dakikadır.

Her ileri düzey dersi için minimum 240 saat, her standart düzey dersi için ise minimum 150 saat gereklidir.

Öğrenci 6 ders grubunun her birinden bir ders almak zorundadır.

Programın tüm akademik koşulları:

  • 6 Ders alınır. (3 standart düzey+ 3 ileri düzey) .
  • Bilgi Kuramı dersi alınır. (100 saatlik bir çalışma)
  • CAS Programı tamamlanır. (150 saatlik bir çalışma)
  • 4000 kelimeyi aşmayan bitirme tezi yazılır.
Deneysel Bilimler grubunda Biyoloji,Kimya, Fizik, Çevre Sistemleri ve Tasarım Teknolojisi dersleri bulunur. Teorik bilgiler kadar deneysel uygulamaları da içerir.
List with onlain bookmakersGBETTING